INFORMACJA O PRZETWARZANI DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  osobowych, zwanych dalej RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 I Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani  danych osobowych, jest Stowarzyszenie Nasz Drobin, z siedzibą  09-210 Drobin, ul. Rynek 1.

II Kontakt

W przypadku spraw  dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem pod nr tel. 515 271 218 lub e-mail : zwmirka@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby.

III Cele przetwarzania

 1. Dane będą przetwarzane w celach:
 • związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków,
 • związanych z realizacją projektów grantowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez nasze Stowarzyszenie opiera się na:
 • wyrażeniu zgody osób, których dane są przetwarzane,
 • wykonywaniu zawartych umów  z instytucjami i osobami fizycznymi,
 • zadaniami Stowarzyszenia jako administratora danych związanymi z realizacją celów statutowych    Stowarzyszenia,
 • wypełnianiu obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w przypadku prowadzenia projektów grantowych,
 • promocji działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie.

IV Odbiorcy danych

 • Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: biuro rachunkowe, ZUS i US, MRPiPS pełniące funkcję Instytucji  Zarządzającej  Programu ASOS.

V Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. III.1 tj. 1.związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków- przez okres trwania zobowiązania lub wycofania zgody, związanych z realizacją projektów grantowych przez okres ich trwania, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat.

VI Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści danych, sprostowania danych ;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

VII Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań Statutowych Stowarzyszenia, zawierania umów i realizacji projektów grantowych.

VIII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany tylko w procesie zawierania umów, nie są poddawane profilowaniu.

Drobin, 25.05.2018 r.

adidas eqt support 9317 turbo red available now adidas eqt adidas eqt support adv june 3rd release date adidas eqt support adv june 2017 release date adidas eqt support adv june 2017 release date adidas equipment eqt support adv white us size 4 13 adidas eqt support 93 17 core black release date adidas eqt adv sock preview adidas eqt support adv sock colorways adidas eqt support adv sock adidas eqt support 9317 royal white adidas eqt support 93 17 adidas eqt support 93 17 royal white adidas originals adidas eqt tactile green pack adidas eqt tactile green pack adidas eqt light green pack womens adidas eqt milled leather pack release date adidas eqt milled leather pack release info adidas eqt support 93 primeknit og colorway ba7506 adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black